Kredyt obrotowy dla firm

Jednym ze sposobów finansowania własnej działalności dla właścicieli firm jest kredyt obrotowy dla firm. Jest to rodzaj zobowiązania krótkoterminowego, najczęściej trwającego od 1 do 4 lat. Na rynku istnieje bogata oferta kredytów obrotowych. W analizie aktualnej dostępności „obrotówek” z pomocą przychodzą doradcy finansowi.

Kredyty obrotowe przeznaczone są dla firm z minimum rocznym stażem, posiadających stabilną sytuację finansową. Pieniądze pozyskane za pomocą kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na wybrane przez przedsiębiorcę cele, takie jak np. zakup maszyn, surowców czy zmniejszenie długu w innym banku.

Najczęściej banki wymagają też zabezpieczenia ze strony przedsiębiorstwa w postaci hipoteki lub zastawu. Wiele firm jednak nie posiada wystarczająco drogocennego sprzętu firmowego czy zapasów, a lokal, w którym prowadzi biznes, nie stanowi ich własności. W tym miejscu z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego oferujący zabezpieczenie kredytu obrotowego dla firmy.

Kredyt z gwarancją de minimis oznacza, iż pożyczkodawca (najczęściej bank) otrzyma należne mu pieniądze nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić kredytu. Należną kwotę na rzecz banku wypłaci BGK, któremu kredytobiorca będzie zobowiązany te pieniądze oddać. By otrzymać kredyt obrotowy dla firmy z gwarancją de minimis, firma musi posiadać zdolność kredytową. Procedura w tym przypadku jest prosta – przedsiębiorca składa do wybranego przez siebie banku dwa wnioski – o kredyt obrotowy oraz o udzielenie gwarancji.

Oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi od kilku do kilkunastu procent w skali roku. Warto jednak pamiętać iż sama spłata kredytu powiększona o stawkę bazową (np. WIBOR) wraz z odsetkami to nie wszystko. Niektóre banki naliczają dodatkową prowizję za rozpatrzenie wniosku o kredyt czy za udzielenie kredytu. Opłaty mogą być pobierane również za prowadzenie rachunku firmowego czy też za jego dodatkowe ubezpieczenie.

Należy również zaznaczyć iż warunki ostatecznie udzielonego kredytu na ogół negocjowane są indywidualnie. Dotyczy to w szczególności marży kredytowej. Ponadto kredyt obrotowy dla firm nie zawsze spłacany jest w ratach comiesięcznych. Niektóre banki oferują inne możliwości – np. spłaty kwartalne.

W związku z dużą ilością ofert banków dotyczącą kredytów obrotowych dla firm przed podjęciem decyzji o wyborze instytucji finansowej, dobrze jest zasięgnąć fachowej opinii doradcy finansowego.