Polityka prywatności

Wpisanie danych osobowych w polach stanowi zgodę na przetwarzanie przez A’CONTO Sp.J. tych danych. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej. W każdym czasie można wycofać zgodę poprzez napisanie e-mail na adres aconto@aconto.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez A’CONTO Sp. J. dostępnych jest w Polityce prywatności.

Polityka prywatności Towarzystwa Promocji i Doradztwa Kapitałowego A’CONTO Spółka Jawna

Polityka prywatności zawiera informacje w jaki sposób są przetwarzane i gromadzone dane osób fizycznych oraz jakie prawa im przysługują.

Dane osobowe są to informacje o osobach fizycznych takie jak m. in : imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, e-mail, nr. telefonu umożliwiające identyfikację i ich przetwarzanie.

Polityka prywatności oparta jest o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „W sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Promocji i Doradztwa Kapitałowego A’CONTO Spółka Jawna z Siedzibą w (80-309) Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000724926 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5811066449.

Dane osobowe zostają przez nas przetwarzane ,w związku z kierowanymi do nas zapytaniami dotyczących oferowanych przez nas produktów finansowych drogą poczty tradycyjnej, telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane również do celów marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgody osoby oraz jeśli będą wymagać tego inni administratorzy tj. współpracujące z nami banki i inne instytucje finansowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Jednak w sytuacjach kiedy służy to do świadczenia przez nas usług finansowych, podanie danych jest niezbędne lub też obowiązkowe wynikające z przepisów prawa.

Osoba korzystająca z naszych produktów i usług, serwisu informacyjnego i strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są w w celu:

 1. Przedstawienia oferty dotyczącej produktów finansowych,
 2. Podjęcia czynności związanych z przygotowaniem wniosku kredytowego,
 3. Obowiązku prawnego przechowywania przez administratora danych przez określony czas,

przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom,

 1. Monitorowania aktywności i profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych,

Podstawą przetwarzania danych przez nas jest:

 1. Wyrażona zgoda przez osobę podającą dane,
 2. Konieczność przetwarzania dla potrzeb świadczonych usług,
 3. Konieczność przetwarzania wynikający z obowiązku prawnego administratora nakładany przez Ustawy ( o Rachunkowości z dnia 29.09.1994, Prawo bankowe z dnia 29.08.1997, o Kredycie konsumenckim 12.05.2011)

Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługują następujące prawa:

 1. Informowania o tym kto, w jakich celach, komu, przez jaki okres dane są przetwarzane,
 2. Prawach jakie przysługują osobie udostępniającej dane:
 3. prawo dostępu do danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania danych,
 5. prawo do usuwania danych (bycia zapomnianym),
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 7. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięcia danych,
 8. prawo do przenoszenia danych,
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

W celu wyświetlania treści i poprawy jakości naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 1. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej
 2. trwałe pliki cookies do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji,
 3. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji,
 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 5. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na czas trwania sesji,
 6. pliki cookies z danymi wprowadzającymi przez użytkownika serwisu na czas trwania sesji

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych kierować należy na adres e-mail: aconto@aconto.pl