Czy warto skorzystać z leasingu?

Pojęcie leasingu stało się popularne w Polsce wraz ze zmianami gospodarczymi przełomu lat 80. i 90. Leasing pochodzi od angielskiego słowa „lease”, którego polskim odpowiednikiem jest słowo „wynająć”.

O leasing mogą ubiegać się jedynie firmy. W tym przypadku nieistotne jest, czy prowadzi się własną działalność gospodarczą czy jakikolwiek rodzaj spółki.

Podstawą czynności leasingowych jest umowa leasingowa. Na podstawie tego dokumentu jedna strona (leasingodawca) zobowiązuje się do wynajęcia posiadanego podmiotu, np. samochodu osobowego, podczas gdy druga strona (leasingobiorca) zobligowana jest do płacenia tzw. rat leasingowych.  Leasingobiorca zatem staje się czasowym użytkownikiem danego urządzenia, maszyny bądź nieruchomości, bez prawa własności.

Istnieją dwa rodzaje leasingu: finansowy oraz operacyjny. Pierwszy z nich charakteryzuje m.in. to, że  przy pierwszej racie konieczne jest zapłacenie  pełnej kwoty podatku VAT od leasingowanego przedmiotu. Ponadto po zapłaceniu ostatniej raty jego właścicielem zostaje korzystający z leasingu przedsiębiorca. Z kolei leasing operacyjny oznacza niższe koszty początkowe – tzw. czynsz inicjalny wpisuje się jednorazowo w koszty podatkowe. W przypadku tego rodzaju leasingu, umowa nie może być krótsza niż na 40% okresu amortyzacji podmiotu. Po tym czasie, leasingobiorca może go wykupić.

Niewątpliwą zaletą leasingu jest brak konieczności posiadania dużych środków finansowych, by móc korzystać z danego budynku bądź samochodu. Należy jednak pamiętać o regularnym płaceniu rat, gdyż przewidziano wysokie kary dla tych, którzy spóźniają się z opłatami.

Mimo, iż ceny samochodów w leasingu są wyższe niż w przypadku normalnego zakupu, decyduje się na niego wielu Polaków. Według badań z 2012 roku, samochody w leasingu posiada nawet 68% polskich przedsiębiorców. Sprzyja temu fakt, iż raty leasingowe wpisuje się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Inną zaletą jest też prostszy niż w przypadku kredytu proces ubiegania się o umowę leasingową. Najczęściej wystarczy tylko jedno spotkanie z leasingodawcą, by podpisać wszelkie dokumenty. Co równie ważne, leasing nie osłabia zdolności kredytowej leasingobiorcy, co w przyszłości może okazać się znamienne prowadzącemu firmę przedsiębiorcy.

Na rynku istnieje wielu leasingodawców, których oferty różnią się od siebie nie tylko wysokością rat leasingowych, ale i prowizją od zawartej umowy. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jednej z ofert leasingu, warto skonsultować się ze swoim doradcą finansowym.