Dochód z zagranicy

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu z dniem 01.08.2014 r. listy akceptowanych dokumentów przedkładanych przez Klientów zatrudnionych zagranicą o dokument wystawiony w języku niemieckim oraz w przypadku kontraktu marynarskiego – o akceptacji dochodu z ostatniego kontraktu/zaświadczenia, a dla kontraktu zwykłego zniesienie wymogu przedstawienia umowy kontraktu.

Szczegóły:

 • Dochód z zagranicy jest akceptowany w przypadku następujących rodzajów zatrudnienia:
  • umowa o pracę (pełny etat, niepełny etat),
  • kontrakt,
  • kontrakt marynarski.
 • Akceptowane są dokumenty w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
 • Akceptowane kraje, w których dochód jest uzyskiwany: UE + Norwegia oraz Szwajcaria.
 • Minimalna historia zatrudnienia w ramach tego dochodu to 24 miesiące.
 • Dochód uzyskiwany w walucie ulega przeliczeniu na PLN wg średniego kursu tabeli A danej waluty wg NBP, we wniosku wpisywane 80% tak wyznaczonej kwoty dochodu w PLN.


Wymagane dokumenty dochodowe:

Umowa o pracę

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zagranicy (zaświadczenie nie starsze niż 1 miesiąc), dokument wystawiony w języku polskim, angielskim lub niemieckim


Marynarze
 (kontrakt marynarski)

 • książeczka żeglarska,
 • kontrakt lub oryginał zaświadczenia od armatora (lub z firmy pośredniczącej w zawieraniu kontraktów pomiędzy marynarzem a zatrudniającym go armatorem) dotyczącego ostatniego zakończonego rejsu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia (zaświadczenie nie starsze niż 1 miesiąc), dokument wystawiony w języku polskim, angielskim lub niemieckim.


Kontrakt
 (kontrakt zawarty pomiędzy przedsiębiorstwem a osobą fizyczną, np. kontrakt menedżerski, kontrakt żołnierza zawodowego)

 • kontrakt, dokument wystawiony w języku polskim, angielskim lub niemieckim oraz
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zagranicy z ostatnich 3 miesięcy (zaświadczenie nie starsze niż 1 miesiąc), dokument wystawiony w języku polskim, angielskim lub niemieckim.