IV Europejski Kongresu Finansowy

Uczestnicy zakończonego IV Europejskiego Kongresu Finansowego zidentyfikowali kluczowe wyzwania stojące przed Polską i Europą. Propozycje praktycznych rozwiązań tych problemów tradycyjnie przybrały już formę Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego, które zostaną przekazane polskim i unijnym decydentom.

Program Europejskiego Kongresu Finansowego został w tym roku po raz pierwszy poszerzony o tematykę bezpieczeństwa energetycznego. Uczestnicy trzydniowego spotkania byli zgodni, że to, obok bezpieczeństwa finansowego i innowacyjności, niezbędny warunek dalszej integracji politycznej Unii oraz wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Ta świadomość znalazła również odzwierciedlenie w treści Rekomendacji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, które tradycyjnie stanowią największy dorobek Kongresu. – To, co odróżnia Europejski Kongres Finansowy od innych tego typu spotkań to fakt, że Kongres żyje cały rok, tworząc płaszczyznę do koordynacji działań na rzecz wdrażania rozwiązań największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i Europa – podsumował prof. Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współorganizującego Europejski Kongres Finansowy.

W ostatni dzień Kongresu mocno wybrzmiał także głos młodego pokolenia. Jedną z Rekomendacji, dotyczącą konieczności ściślejszej współpracy środowiska biznesu i uczelni, przedstawił jeden z uczestników Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. W jej ramach blisko stu studentów z Polski i Ukrainy miało możliwość spotkania i rozmowy z liderami polskiego biznesu. Projekt Akademii, tegoroczna nowość Kongresu, będzie kontynuowany w kolejnych latach. – Siłą Kongresu zawsze była umiejętność łączenia różnych perspektyw dla wypracowania najlepszych rozwiązań. Głos młodych doskonale uzupełnia dorobek EKF – podkreślał Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, który patronuje Akademii.

Treść sześciu z dziesięciu Rekomendacji EKF 2014 jest już gotowa i dostępna na stronie www.efcongress.com. Pozostałe zostaną ogłoszone 9 lipca, po spotkaniu Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego.

  • Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny przystąpić do unii bankowej? – aktualizacja stanowiska EKF z 2013
  • Towarowe giełdy energii dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
  • Koordynacja interwencjonizmu
  • Zarządzanie popytem na energię jako prorynkowe rozwiązanie możliwości niedoborów mocy
  • Jak mobilizować długoterminowe oszczędności krajowe?
  • Rekomendacja Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego

W ostatni dzień Europejskiego Kongresu Finansowego odbyło się także osiem debat. Ich uczestnicy dyskutowali m.in. na temat atrakcyjności inwestycyjnej wydobycia gazu łupkowego, listów zastawnych, szarej strefy, polityki imigracyjnej oraz struktury właścicielskiej GPW w kontekście wiarygodności i bezpieczeństwa rynku kapitałowego. Tegoroczny Kongres zakończyła prezentacja „Biznesowe odkrywanie Afryki”, poświęcona potencjałowi gospodarczemu i ofercie inwestycyjnej m.in. Ghany, Mozambiku i Senegalu.