Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Kredyt hipoteczny w bardzo wielu przypadkach pozostaje jedyną formą finansowania pozwalającą na zakup własnego mieszkania lub domu. Osoby osiągające niskie dochody często obawiają się, że mogą nie otrzymać pomocy finansowej ze strony placówki bankowej. Jednak nawet niewysokie comiesięczne wpływy dają realną możliwość otrzymania kredytu hipotecznego.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Osoby, które we wcześniejszym czasie wzbraniały się przed zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań bankowych nie widnieją w żadnych rejestrach, przez co nie są tak wiarygodne dla placówki jako kredytobiorcy. Wzięcie sprzętu lub mebli na raty czy zaciągnięcie małej pożyczki, przy ich regularnej spłacie buduje dobrą historię kredytową, która ułatwi zaciągnięcie większego zobowiązania w przyszłości. Ponadto, na zdolność kredytową wpływ ma rodzaj umowy podpisanej z pracodawcą – najlepiej rozpatrywane są umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony, łączna kwota obecnych zobowiązań finansowych oraz koszty związane z utrzymywaniem rodziny i całego gospodarstwa domowego. Podczas starania się o hipotekę dobrze jest mieć już uregulowane inne zobowiązania.

Wkład własny o odpowiedniej wysokości

Uzbieranie wkładu własnego jest bardzo ważną kwestią. To właśnie od niego w dużej mierze będzie zależeć wysokość miesięcznych rat, okres kredytowania, wysokość oprocentowania zaciąganego zobowiązania oraz to, czy sam bank przystąpi do jakichkolwiek rozmów z klientem. Duża część placówek wymaga co najmniej 10% wkładu własnego, a w niektórych instytucjach próg ten wynosi co najmniej 20% (jest to standardowa wysokość wkładu własnego w 2019 r.). Warto, aby osoby osiągające niższe dochody starały się o uzbieranie jak najwyższej kwoty na wkład własny, co pomoże obniżyć koszty kredytu, a co za tym idzie – wysokość miesięcznej raty.

Hipoteka ze współkredytobiorcą

O kredyt hipoteczny dobrze jest starać się we dwoje. Młode małżeństwa, nie mające jeszcze dzieci i osiągające dochody podobnej wysokości, po uzbieraniu wkładu własnego znacznie szybciej osiągną zdolność kredytową niż osoba będąca singlem. Dla kogoś nie będącego w związku jedynym rozwiązaniem może okazać się zaciągnięcie kredytu z członkiem rodziny lub bliskim przyjacielem. Bardzo ważnym jest, aby do wybranej przez nas osoby mieć pełne zaufanie. Potencjalny współkredytobiorca powinien mieć dobrą historię kredytową, małe zobowiązania (najlepiej ich brak) oraz wyższe miesięczne dochody.

Poręczyciel ułatwi wzięcie kredytu hipotecznego

Poręczyciel (żyrant) również może pomóc w otrzymaniu tzw. hipoteki. Taka osoba jest swoistym zabezpieczeniem dla instytucji bankowej w razie, gdyby pierwszy kredytobiorca nie był w stanie spłacić zobowiązania. Nie musi ona koniecznie poręczać całego kredytu, ale tylko jego część. Wybranym żyrantem również powinien być ktoś zaufany, ale nie może to być żadna z osób należących do gospodarstwa domowego potencjalnego kredytobiorcy. Decydując się na wzięcie kredytu z pomocą żyranta, należy mieć na uwadze regularną i terminową spłatę zobowiązania, ponieważ wszelkie zaległości zostaną również odnotowane w BIK-u poręczyciela, co będzie miało w przyszłości wpływ na jego zdolność kredytową.

Nie każdy bank ma tak samo wygórowane oczekiwania od klienta

Placówki bankowe bardzo często mają różne oczekiwania wobec swoich potencjalnych klientów, a informacje znajdujące się na stronach poszczególnych instytucji w większości przypadków są niewystarczające i nie pozostawiają odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Z tego względu warto jest zgłosić się do firmy takiej jak Aconto.pl, która współpracuje z różnymi instytucjami finansowymi. Dzięki temu można zdobyć wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu oraz otrzymać fachową opinię ekspertów, co dodatkowo pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę również osobom niedysponującym dużymi dochodami i to bez wychodzenia z domu.

Wzięcie kredytu hipotecznego musi być dobrze przemyślane pod każdym kątem. Taka forma zobowiązania może pomóc w spełnieniu marzenia o własnych czterech ścianach, jednak przed jego zaciągnięciem należy mieć na względzie własne zdolności finansowe, które będą ze spokojem pozwalać na regularną spłatę kredytu.Dodaj komentarz