Kalkulator inwestycyjny

Czasy w których żyjemy stały się niesłychanie skomplikowane ekonomicznie. W zasadzie każdego dnia bombardowani jesteśmy pesymistycznymi wiadomościami dotyczącymi skrajnie słabej kondycji sektora bankowego i przed katastrofalnej wręcz sytuacji na całym rynku finansowym. Jak informują eksperci ekonomiczni oraz media, cały świat tonie w długach i znajduje się na krawędzi kolejnego wielkiego kryzysu, przy którym ten ostatni z 2008r może okazać się mało znaczącym epizodem. Rządy poszczególnych państw nieudolnie starają się ratować sytuację poprzez realizację gigantycznego dodruku „pustych” pieniędzy, oraz szeroko idące zmiany prawne. Zmiany te umożliwiające między innymi legalne zamrożenie przez banki (czytaj przywłaszczenie) depozytów  swoich klientów, ulokowanych na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych (dyrektywa unijna bail-in) w sytuacji kiedy bank zagrożony jest upadkiem. Działania te w niedługim czasie doprowadzić mogą do załamania całego rynku finansowego, oraz co za tym idzie hiperinflacji ,która w jeden rok zabiera 80% wartości nabywczej pieniądza (zwykła, akceptowana powszechnie inflacja na poziomie 3,5% rocznie, w ciągu 20 lat zabiera 50% wartości nabywczej pieniądza). Pomijając nawet te fakty, przy doborze odpowiedniego miejsca ulokowania swoich pieniędzy, należy wziąć pod uwagę, iż obecnie lokaty bankowe oprocentowane są na skrajnie niskim poziomie, co w żaden sposób nie chroni kapitału nawet przed zwykłą inflacją, o sensownych zyskach nawet nie wspominając. Sytuacja na runku obligacji rządowych jak również funduszy inwestycyjnych, stricte powiązanych z systemem finansowym jest porównywalna i w niedługim czasie wszystko to doprowadzić może do ogromnych strat w portfelach najbardziej konserwatywnych inwestorów.

Proponowanym remedium na zaistniałą sytuację jest przeniesienie środków finansowych na rynek aktywów trwałych, gdyż tylko zabezpieczenie w twardym, realnym  majątku daje skuteczną ochronę kapitału przed procesem inflacyjnym czy też hiperinflacyjnym i przenosi wartość nabywczą pieniądza w czasie. W naszym przypadku proponujemy ulokowanie pieniędzy na wyjątkowym pod wieloma względami, atrakcyjnym wzrostowo i najbardziej stabilnym z wszystkich rynków inwestycyjnych.

Zamiana pieniędzy na wartościowe aktywa trwałe w postaci fizycznych diamentów jest skutecznym sposobem zabezpieczenia i pomnożenia swoich oszczędności i nadwyżek finansowych, dlatego warto zapoznać się z nim bliżej.

Rynek diamentów inwestycyjnych  należy do rynku inwestycji alternatywnych i cechuje go niezależność od systemu finansowego. Rynek ten wyróżnia całkowity brak cyklu koniunkturalnego (naprzemiennych wzrostów i spadków wartości). Diamenty inwestycyjne stale przyrastają na wartości od ponad 100 lat i są odporne na kryzysy finansowe i wszelkiego rodzaju spekulacje co potwierdzają dane historyczne. Jest on rynkiem średnio i długoterminowym z potencjałem wzrostowym od 2,5 do 20 razy w ciągu 20 lat – w zależności w jakie diamenty inwestujemy. Zysków z inwestycji nie uszczupli nawet podatek „Belki”, gdyż inwestycje w tym segmencie są z niego zwolnione. Rynek ten cechuje wysoki poziom poufności i mobilności. Diamenty inwestycyjne to najbardziej skoncentrowane bogactwo świata, które można swobodnie przemieszczać po świecie bez obowiązku ewidencjonowania. Diamenty inwestycyjne przenoszą wartość majątku w czasie i gwarantują pełną ochronę kapitału przed inflacją, hiperinflacją i dewaluacją.

Naszą propozycją zaistnienia i czerpania profitów na tym wyjątkowym rynku jest udział w spółdzielczej grupie zakupowej – projekcie opartym na prawie spółdzielczym, które wyjątkowo dobrze zabezpiecza interes każdego uczestnika. Każdy inwestor jest jednocześnie równoprawnym wspólnikiem w projekcie i ma prawo jednego głosu na walnym zgromadzeniu co umożliwia demokratyczne wpływanie na decyzje i kierunek rozwoju przedsięwzięcia. Każdy członek spółdzielni nabywa udziały, które zabezpieczone są w 100% w twardym majątku diamentowym. Działając jako inwestor zbiorowy, mamy możliwość obrotu dużo większym kapitałem co umożliwia zakup diamentów inwestycyjnych o bardzo dobrych jakościowo parametrach  i dużym potencjale wzrostowym. Kapitałowa stopa wzrostu z inwestycji kształtuje się na poziomie 7% – 15% rocznie (wzrost wartości majątku diamentowego) +  dywidenda z wypracowanej nadwyżki finansowej spółdzielni szacowana na poziomie 8% – 12% rocznie. Wspólnik ma prawo złożyć wniosek o wykup udziałów już po 3 latach od zainwestowania kapitału a zarząd spółdzielni ma statutowy obowiązek rozliczyć się z nim.

Ponadto nasi wspólnicy mają możliwość brania udziału w diamentowych transakcjach obrotowych, które polegają na uczestniczeniu w całym procesie handlowym, począwszy od zakupu surowych diamentów, poprzez ich oszlifowanie, certyfikowanie, znakowanie i sprzedaż na giełdach diamentowych. W tym wariancie inwestycja trwa 18 miesięcy a inwestor ma dostęp do odsetek i kapitału co 6 miesięcy. Minimalny gwarantowany umową zysk kształtuje się na poziomie od 14% do 26% w zależności od wariantu inwestycji.

Każda z tych opcji posiada swoje zalety. Warto podkreślić ,iż w obu przypadkach inwestor (wspólnik) ma gwarancję pełnego serwisu i odsprzedaży zakupionego diamentu poprzez system redystrybucji naszego kooperatora i dostawcy diamentów.

Wszystkie diamenty w które inwestują nasi wspólnicy czy to  indywidualnie czy też w ramach spółdzielczej grupy zakupowej są certyfikowane i znakowane przez najważniejsze instytuty gemmologiczne na świecie, co daje gwarancję ich jakości oraz autentyczności. Bezpośrednim dostarczycielem diamentów jest ich największa hurtownia w tej części Europy – firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i nieposzlakowaną opinią na rynku diamentów inwestycyjnych (certyfikat etycznego działania, wystawiony przez GIA – najbardziej uznany instytut gemmologiczny na świecie).