Karta Informacyjna AGENTA

Dane Firmy:

PEŁNA NAZWA I SIEDZIBA FIRMY
(zgodna z CEIDG/KRS)


DATA rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej

ORGAN PROWADZĄCY EWIDENCJĘ / KRS

FORMA PRAWNA

NIP/REGON

ADRES DO KORESPONDENCJI:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu

Dane Właściciela:

IMIĘ i NAZWISKO


ADRES ZAMIESZKANIA:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu


Numer telefonu

PESEL/seria i nr dowodu osobistego

Punkt Sprzedaży 1:

ADRES: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu

Numer telefonu/faxAdres e-mail

Położenie lokalu

Centrum miasta/główna ulicaGaleria handlowa/pasażOsiedle/dzielnicaPoza centrumDodaj komentarz