Kiedy warto wziąć kredyt obrotowy?

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż własne bardzo często są koniecznością do zachowania prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z popularniejszych instrumentów pozwalających na utrzymanie płynności finansowej w firmie jest kredyt obrotowy. Środki z niego pochodzące mogą pokryć zarówno bieżące wydatki firmy, w przypadku, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami za faktury, jak również zaplanowaną w niedługim czasie inwestycję.

Firmy z jakim stażem mają szansę na otrzymanie kredytu obrotowego?

Firmy starające się o jakikolwiek kredyt, w tym obrotowy, powinny mieć na uwadze terminowe uiszczanie swoich opłat wobec takich instytucji jak ZUS oraz urząd skarbowy – to w dużej mierze ułatwia otrzymanie finansowania.

O kredyt obrotowy mogą się starać nawet nowopowstałe firmy, jednak w takich przypadkach banki mogą wymagać od przedsiębiorcy zabezpieczenia pożyczki. Właściciel nowej firmy musi również liczyć się wysoką marżą, a co za tym idzie – z podwyższonym oprocentowaniem kredytu. Takie zobowiązania są udzielane z reguły na krótki czas (12-24 miesiące).

Większość banków wymaga minimum roku prowadzenia działalności gospodarczej. Im dłużej dana firma istnieje na rynku, tym łatwiej i na lepszych warunkach będzie mogła uzyskać kredyt.

Zalety kredytu obrotowego

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z regularnym ponoszeniem kosztów. Zdarzają się sytuacje, w których koniecznością jest przeznaczenie pieniędzy na ważną inwestycję w dość krótkim czasie, ale inne zobowiązania uniemożliwiają zakup potrzebnego nam sprzętu czy towarów. Dotyczy to w szczególności firm, które dość krótko prosperują na rynku. W takich sytuacjach przychodzi z pomocą instrument finansowy, jakim jest kredyt odnawialny. Jedną z zalet tego rodzaju finansowania jest jego elastyczność – może być one wykorzystane na wszelkiego rodzaju potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Kolejnym atutem jest szybki dostęp do środków znajdujących się w tym przypadku na rachunku bieżącym, nieskomplikowana procedura i krótki czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, co jest szczególnie ważne w newralgicznych sytuacjach. Dużą zaletą jest możliwość otrzymania bardzo wysokiego kredytu o wartości do 500 tys. zł z okresem spłaty wynoszącym w niektórych przypadkach nawet 10 lat. Zwykle jednak kredyty obrotowe są zobowiązaniami krótkoterminowymi, o okresie kredytowania wynoszącym od 1 do 5 lat.

gotówka

Kredyt obrotowy również dla rolników

Nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby będące właścicielami gospodarstw rolnych mogą starać się o przyznanie kredytu obrotowego. Rolnicy mogą przeznaczyć otrzymane pieniądze m. in. na zakup rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej. Mogą nimi być np. kwalifikowany materiał siewny lub szkółkarski do odnowień i nowych nasadzeń, zakup zwierząt hodowlanych, środków ochrony roślin, nawozów mineralnych czy też pasz. Niektóre banki udzielają kredytów obrotowych o wartości do 500 tys. zł na okres do 24 miesięcy. A ich oprocentowanie wynosi zazwyczaj od 5,5% do 7%. Takie finansowanie może być przeznaczone na bieżące potrzeby gospodarstwa lub wskazany cel.

Gdzie szukać najlepszej oferty kredytu obrotowego?

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji oferty wielu banków. Jednak znalezienie odpowiedniej instytucji, która udzieli nam kredytu może być bardzo czasochłonne. Z tego powodu warto jest skontaktować się z firmą, która współpracuje z różnymi instytucjami bankowymi, ponieważ da nam to możliwość porównania ofert kilku placówek w jednym miejscu. W Aconto, klienci mają do dyspozycji kalkulator kredytu obrotowego, który w szybki sposób pozwoli na poznanie wysokości miesięcznej raty dla interesującej ich kwoty. Z kolei doświadczy pracownik firmy przygotuje kilka ofert i doradzi, która z nich będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza.

Kredyt obrotowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców czekających np. na otrzymanie płatności od kontrahentów. Może się zdarzyć, że stanie się on nieoceniony, w przypadku, gdy lista dłużników się wydłuży, a przyjdzie czas na wykonanie podstawowych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Dodaj komentarz