KPF/ ETYKA

Jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, która powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych.

Więcej informacji: www.kpf.pl

Jako członek KPF jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF (dalej ZDP). ZDP to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Członkowie KPF na podstawie § 7 ust. 16 ZDP są zobowiązani do informowania swoich klientów i kontrahentów o stosowaniu ZDP poprzez udostępnienie im do wglądu ZDP.

W swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki KPF (https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/)

Raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.