Kredyty dla osób pracujących za granicą

Polacy pracujący za granicą to bardzo liczna grupa. Wielu z nich, choć mieszka za granicą, wzięło bądź planuje wziąć kredyt dla osób pracujących za granicą w Polsce. Jak przedstawia się sytuacja wśród tych osób?

W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź kontrakt. Muszą one potwierdzić swoje dochody w zaświadczeniu. Duża cześć instytucji finansowych udzielających kredyty dla osób za granicą jest zaopatrzona w takie pisma przetłumaczone na języki obce, co dodatkowo usprawnia cały proces.

Oprócz tego kredytobiorca zobowiązany jest do przetłumaczenia swojej umowy o pracę na język polski. Gdy osoba ubiegająca się o kredyt dla osób pracujących za granicą nie jest pewna, że go otrzyma, zanim skorzysta z usług tłumacza przysięgłego, powinna skonsultować się ze swoim doradcą finansowym, który wstępnie oceni jej zdolność otrzymania kredytu. Warto pamiętać o tym, że w przypadku konieczności posiadania pozwolenia na pracę w danym kraju, bank z pewnością też będzie chciał je zobaczyć.
Zadaniem banku jest ustalenie zdolności finansowej osoby ubiegającej się o kredyty dla osób za granicą. Jeśli taka osoba zaciągała w przeszłości kredyt za granicą (np. w państwie, w którym obecnie pracuje), bank w Polsce najprawdopodobniej nie będzie w stanie sprawdzić czy raty kredytu spłacane były terminowo. Dlatego też w gestii kredytobiorcy jest, by posiadał on raport o swojej przeszłości finansowej z lokalnego Biura Informacji Kredytowej.

W przypadku osób prowadzących za granicą działalność gospodarczą sytuacja jest bardziej skomplikowana, a wnioski o kredyt analizowane są indywidualnie.
Z kolei kredytobiorca, który otrzymuje dochód z tytuły renty bądź emerytury, zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia tego źródła dochodu, wraz z jego wysokością.

Niestety, od początku lipca br. funkcjonuje rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która mówi iż, „bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach”. Tym samym Polacy pracujący w Anglii, Niemczech czy Norwegii mają utrudnione zdobycie kredytu w Polsce, choć ich zarobki w dużej mierze do niskich nie należą.

Problemem jest również to, iż na polskim rynku istnieje niewiele banków, które udzielają kredyty dla osób pracujących za granicą w walucie innej niż euro. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z doradcą finansowym, który, zależnie od waluty, w której się zarabia, wskaże instytucje finansowe, które taką możliwość dają.

Sprawdź ofertę!

Kredyt w UK
Kredyt w Niemczech
Kredyt w Holandii
kredyt w Norwegii