Lokalne rynki kredytowe – potencjał czy ryzyko?

VI Kongres Bankowości Detalicznej w Warszawie.
W dniach 14-15 października 2013 roku odbył się VI Kongres Bankowości Detalicznej zorganizowany w ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy przez Gdańską Akademię Bankową wspólnie z PKO Bankiem Polskim S.A. oraz Biurem Informacji Kredytowej.

W ramach prowadzonych sesji specjalistycznych, jednym z tematów był: „Lokalne rynki kredytowe – potencjał czy ryzyko?”.

Paneliści dyskutowali nad wykorzystaniem potencjału informacji o kliencie, sposobie analiz lokalnych rynków kredytowych w optymalizacji zarządzania produktami, rentownością i ryzykiem.

Przedmiotem debaty były także zagrożenia dla banków wynikające z przedsięwzięć ery cyfrowej w obszarze kredytowym.

Stwierdzono, że bankowość detaliczna ma w dużym stopniu nadal charakter lokalny. Klienci większość operacji finansowych dokonują w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub pracy.

Potwierdza to przedstawiony na sesji raport Biura Informacji Kredytowej określający specyfikę lokalnych rynków kredytowych:

  • prawie połowa udzielonych kredytów konsumpcyjnych przypada na miejscowości do 25 tys. mieszkańców,
  • jakość kredytów w najmniejszych miejscowościach jest relatywnie lepsza od średniej krajowej,
  • największe zróżnicowanie dynamiki sprzedaży i jakości kredytów konsumpcyjnych występuje w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców,
  • obszary z lepszym obecnie portfelem kredytowym nie zawsze pokrywają się z niższym prognozowanym ryzykiem w przyszłości według scoringu BIK.

Reasumując, uczestnicy sesji zgodni byli w swoich wypowiedziach, że znajomość lokalnych rynków pomaga bardziej efektywnie budować strategie sprzedaży i zarządzać portfelem kredytowym.