Nowe modele biznesowe i perspektywy rozwoju rynku kredytów

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się IX Kongres Consumer Finance, zorganizowany w ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy przez Gdańską Akademię Bankową wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W Kongresie uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli banków detalicznych, pośredników finansowych i pozabankowych firm pożyczkowych, a także zaproszeni goście z ministerstw oraz biznesu i nauki.

Wiodącymi tematami tegorocznego Kongresu były:

 • Nowy model biznesowy w branży doradztwa i pośrednictwa finansowego.
 • Propozycje legislacyjne ograniczenie całkowitego kosztu kredytu i konsekwencje dla rynku kredytu konsumenckiego.
 • Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili:

 • dr Piotr Białowolski, Szkoła Główna Handlowa, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – „Rynek consumer finance – wzrost w obliczu wyzwań i zagrożeń?”,
 • dr Marta Penczar, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – „Biznes i ryzyko w segmencie consumer finance w warunkach niskich stóp wzrostu rynku- zapowiedź przyspieszenia czy nowa rzeczywistość?”,
 • Piotr Bednarski, Starszy Doradca ds. regulacyjnych, PwC – „Rynek pożyczek krótkoterminowych w Polsce – perspektywa.”

Tematem pierwszej debaty moderowanej przez Aleksandra Łukasiewicz, Doradcy Zarządu Expander Advisors, był kształt modelu „bank jako firma consumer finance” obecnie i w przyszłości. W debacie wzięli też udział zaproszeni paneliści:

 • Anita Jankiewicz, Dyrektor w Getin Noble Banku,
 • Piotr Nowak, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, Expander Advisors,
 • Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines,
 • Bogusław Półtorak, Redaktor Naczelny Grupy Bankier.pl,
 • Piotr Żabski, Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Bank.

Między uczestnikami panelu wywiązała się żywa dyskusja dotycząca roli jakie w rozwoju consumer finance  mogą pełnić zewnętrzne kanały dystrybucji i z jakimi wymaganiami banków spotkają się firmy pośrednictwa finansowego. Jak obecne zmiany systemowe emerytur, rosnąca świadomość konieczności oszczędzania i niskie stopy procentowe wpłyną na ofertę pośredników i doradców finansowych oraz jak należy zbudować nowe kompetencje pośredników i doradców finansowych.
Temat tego, czy i na jakich warunkach do unii bankowej powinny przystąpić kraje spoza strefy euro, powrócił w późniejszej debacie „Bezpieczeństwo finansowe a integracja Unii Europejskiej”, moderowanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Nowy model biznesowy w consumer finance w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu znalazł się w kolejnej debacie moderowanej przez Artura Nowaka-Gocławskiego, Prezesa Zarządu Grupy ANG. Zaproszeni paneliści:

 • Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG,
 • Krzysztof Wiecha, Członek Zarządu Generali TU.

Uczestnicy debaty zmierzyli się z pytaniami m.in.:

 • Czy biznes zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo zaistnieje na poważnie w instytucjach finansowych?
 • Czy możemy sprzedawać produkty finansowe w sposób odpowiedzialny?
 • Jak pogodzić zyskowność w sprzedaży produktów finansowych z etyką w biznesie i obowiązującymi regulacjami?

Kluczowymi tematami debaty moderowanej przez Andrzeja Rotera, Dyrektora Generalnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, były sprawy legislacyjne dla rynku kredytów konsumenckich, system wymiany informacji, ryzyka prawne i biznesowe. Wprowadzenia do tego tematu dokonały:

 • Agnieszka Wachnicka, Ministerstwo Finansów,
 • Mirosława Szakun, Radca Prawny, Doradca Prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W debacie wzięli udział zaproszeni paneliści:

 • Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich,
 • Alicja Kopeć, Dyrektor Departamentu Prawnego, Członek Zarządu Provident Polska
 • Piotr Piłat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów,
 • Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej, UOKiK,
 • Mirosława Szakun, Radca Prawny, Doradca Prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych,
 • Dominik Wieliński, Prezes Zarządu Optima i MoneyNow.

Dyskutowano nad propozycjami legislacyjnymi ograniczenia całkowitego kosztu kredytu i konsekwencji dla rynku kredytu konsumenckiego. Jakie zmiany nastąpią w systemie wymiany informacji, służącej ocenie zdolności kredytowej konsumenta w rekomendacjach legislacyjnych Ministerstwa Finansów. Poruszano ryzyka prawne i biznesowe związane z funkcjonowaniem rejestru klauzul abuzywnych.

Ostatnia debata prowadzona przez Leszka Pawłowicza, Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej, dotyczyła perspektyw rozwoju rynku nieruchomości. Zaproszonymi panelistami byli:

 • Paweł Adamiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Kredytowego NOTUS,
 • Piotr Cyburt, Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego,
 • Rafał Kozłowski, Doradca Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego,
 • Jacek Łaszek, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Narodowy Bank Polski,
 • Tomasz Mozer, Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego.

Uczestnicy debaty zmierzyli się z pytaniami m.in.:

 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku nieruchomości?
 • Czy banki nadal będą zainteresowane rynkiem kredytów hipotecznych?
 • Jakie źródła finansowania kredytu hipotecznego?
 • Perspektywy rozwoju rynku listów zastawnych?

Tradycyjnie, zwieńczeniem Kongresu Comsumer Finance były rekomendacje wypracowane przez jego uczestników oraz Radę Programową czuwającą nad wartością merytoryczną Kongresu.
Każda z rekomendacji będzie przedmiotem dalszych dyskusji przez określony czas, aby być bardzo dobrze uargumentowana. Następnie zostaną one przekazane wszystkim instytucjom zaangażowanym w omawianą tematykę, parlamentarzystom oraz mediom z prośbą, by monitorowały status zmian, które są niezbędne dla rozwoju nie tylko sektora finansowego, ale i całej gospodarki – zakończył Kongres prof. Leszek Pawłowicz.