Ubezpieczenia

Podstawową potrzebą człowieka, oprócz  potrzeb fizjologicznych, jest pragnienie poczucia bezpieczeństwa. Jedną z form jej zapewnienia, jest posiadanie ubezpieczenia, które wraz ze wzrostem świadomości Polaków, w ostatnich latach przybrało na znaczeniu.

Ubezpieczenie na życie

Ich celem jest zabezpieczenie rodziny klienta, co w sposób szczególny zapewnia spełnienie potrzeby poczucia bezpieczeństwa.

dalej
Ubezpieczenie majątkowe

Przykładem ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia domów, mieszkań, hal, magazynów, urządzeń, maszyn, statków, rowerów, cennych przedmiotów.

dalej
Ubezpieczenie komunikacyjne

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC i dobrowolnego ubezpieczenia AC , zaliczą się także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

dalej

Podstawową potrzebą człowieka, oprócz  potrzeb fizjologicznych, jest pragnienie poczucia bezpieczeństwa. Jedną z form jej zapewnienia, jest posiadanie ubezpieczenia, które wraz ze wzrostem świadomości Polaków, w ostatnich latach przybrało na znaczeniu.

Ubezpieczeniem nazywa się umowę między klientem a ubezpieczycielem, który w zamian za płacenie określonych składek zobowiązuje się do wypłacenia ustalonej wcześniej sumy pieniędzy. Na rynku istnieją trzy główne kategorie ubezpieczeń: majątkowe, komunikacyjne i na życie.

Ubezpieczenia majątkowe zawierają w sobie zarówno ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przykładem ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia domów (również w trakcie jego budowy), mieszkań, hal, magazynów, urządzeń, maszyn, statków, rowerów, cennych przedmiotów (np. obrazów). Popularnym zabezpieczeniem samochodu na wypadek jego kradzieży lub zniszczenia jest ubezpieczenie auto-casco (tzw. AC), które jest zarówno ubezpieczeniem majątkowym, jak i komunikacyjnym . Ubezpieczenie własnego majątku okaże się również pomocne podczas trudnych do przewidzenia zjawisk, takich jak huragan, pożar czy powódź.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) zabezpiecza wykupującą je osobę przed odpowiedzialnością za wyrządzoną komuś szkodę. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca, jest zobowiązane do wypłaty świadczeń osobie poszkodowanej. Istnieją zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ważnym rodzajem zabezpieczenia się są też ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

Drugą grupą ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne. Oprócz wspomnianego obowiązkowego ubezpieczenia OC i dobrowolnego ubezpieczenia AC , do tej grupy zabezpieczeń zalicza się także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zabezpiecza ono kierowcę i pasażerów samochodu przed skutkami wypadku drogowego poprzez wypłatę odszkodowania związaną z uszkodzeniem ciała.

Do ubezpieczeń komunikacyjnych należy również ubezpieczenie Assistance, które może okazać się szczególnie przydatne w przypadku awarii samochodu. Ubezpieczyciel w tej sytuacji zobowiązuje się do zorganizowania pomocy swojemu klientowi w postaci dowozu paliwa, holowania auta, wysłania kierowcy bądź przekazania pojazdu zastępczego. Niektórzy ubezpieczyciele posiadają ubezpieczenie Assistance wraz z ubezpieczeniem auto-casco.

Trzecią grupą są ubezpieczenia na życie. Ich celem jest zabezpieczenie rodziny klienta, co w sposób szczególny zapewnia spełnienie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Za sprawą wykupienia polisy na życie dana osoba zwiększa swój komfort psychiczny, gdyż wie, że w momencie niespodziewanej śmierci, jego najbliżsi otrzymają środki, które pozwolą im na utrzymanie ciągłości finansowej.

Wymienione zostały jedynie najbardziej powszechne rodzaje ubezpieczeń. Na rynku firm ubezpieczeniowych istnieje wysoka konkurencja, a oferty ubezpieczycieli są zróżnicowane. Ponadto ludzie bywają krytycznie nastawieni do tego rodzaju usług, stąd warto zasięgnąć opinii u doradcy finansowego.