Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak wybrać ubezpieczenie komunikacyjne?

Odkąd powstał świat, człowiek przypisuje dużą wartość bezpieczeństwu. Dokonuje wielu czynności, by zminimalizować strach i poczucie zagrożenia. W związku z tym sięga po środki zwiększające bezpieczeństwo. Są nim ubezpieczenia. Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń powstały różne rodzaje ubezpieczeń. Jednymi z najważniejszymi są ubezpieczenia komunikacyjne.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenie komunikacyjne służą ochronie właścicieli samochodów, sprawców nieprzewidzianych zdarzeń oraz poszkodowanych, zarówno osób jak i pojazdów. Ubezpieczenie komunikacyjne może być zarówno obowiązkowe jak i nieobowiązkowe. W polskim systemie prawnym obowiązuje konieczność zakupu przez kierowców ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie komunikacyjne OC chroni kierowcę od szkód, jakie może spowodować swoim pojazdem innym osobom. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wypłaca się rekompensatę poszkodowanym. Zatem ubezpieczenie komunikacyjne niejako zdejmuje z nas odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy i popełnione błędy.

Jakie są dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne?

Poza ubezpieczeniem OC, wszystkie inne rodzaje ubezpieczenia komunikacyjnego są dobrowolne. Należą do nich:

Ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco – gwarantuje wypłacenie odszkodowania po takich zdarzeniach komunikacyjnych jak kradzież czy zniszczenie samochodu.

Ubezpieczenie komunikacyjne Assistance – zapewnia udzielenie wsparcia kierowcy i pasażerom pojazdu podczas nagłego zdarzenia, takiego jak kolizja lub uszkodzenie samochodu.

Ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków – zapewnia prowadzącego pojazd i jego współtowarzyszy, iż w przypadku zdarzenia skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczenie NNW zadośćuczyni temu zdarzeniu.

Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu komunikacyjnemu?

Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego od wyrządzonych przez niego szkód. Daje to pewność poszkodowanym osobom, iż ich ból zostanie wynagrodzony. Analogicznie sytuacja wygląda z uszkodzeniem auta. Tu również ubezpieczyciel pokrywa koszty zadośćuczynienia w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco. Ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco cieszy się największym powodzeniem wśród nabywców nowych aut. Właściciele nowych, a zatem drogich samochodów, darzą swoje pojazdy, co nie dziwi, szczególną troską.

Z kolei ubezpieczenie komunikacyjne Assistance zapewnia pomoc w przypadku tak nieprzyjemnych chwil, jak kradzież czy awaria samochodu. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego będzie szczególnie cenny dla osób, które mają trudność z logicznym działaniem podczas sytuacji stresowych, do których dochodzi podczas wypadków i utraty pojazdów.

Czy warto wykupić ubezpieczenie komunikacyjne?

Celem posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego jest ubezpieczenie się na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego. W przypadku własnego błędu (np. spowodowania kolizji), którego efektem będzie ubytek zdrowia innej osoby, posiadanie ubezpieczenie odgrywa kluczową rolę. Ubezpieczenie komunikacyjne zapewnia, iż to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrzywdzonej osobie. Sprawca nieumyślnej kolizji nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów zadośćuczynienia. Jego jedynym obowiązkiem jest regularne opłacanie składek.

Odpowiedź na zadane pytanie wydaje się oczywista. Posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo finansowe na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, ale i spokój umysłu podczas jazdy pojazdem. Warto pamiętać, iż ubezpieczenia komunikacyjne, kupowane razem, będą kosztowały mniej, niż gdyby kupować każde z nich z osobna. W tym celu warto skorzystać z usług fachowców.