Ubezpieczenie majątkowe

Czy warto posiadać ubezpieczenie majątkowe?

Zabezpieczanie się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami życia codziennego jest w Polsce coraz bardziej popularne.  Nikogo już nie dziwi posiadanie kilku różnych rodzajów ubezpieczenia. Wraz ze zwiększającym się dobytkiem, zwiększa się strach przed jego utratą. W tym celu powstała kategoria ubezpieczeń jaką są ubezpieczenia majątkowe.

Rodzaje ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenie majątkowe może mieć charakter zabezpieczenia mienia (np. mieszkania czy cennego obrazu) bądź ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które będzie miało duże znaczenie gdy przewinimy wobec innej osoby.

Posiadanie ubezpieczenia majątkowego odpowiedzialności cywilnej okaże się przydatne w momencie zalania wodą mieszkania sąsiada. Wszelkie utraty mienia pokryje w takiej sytuacji ubezpieczyciel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy również niektórych grup zawodowych, do których należą lekarze, architekci czy adwokaci. Ten rodzaj ubezpieczenia majątkowego dotyczy także firm transportowych i budowlanych, szczególnie narażonych na ryzyko utraty mienia.

Niekiedy wymienia się trzecią, prócz ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, grupę ubezpieczeń majątkowych. Są nią ubezpieczenia wypadkowe związane ze zdarzeniami losowymi na stanowisku pracy.

Czego dotyczy ubezpieczenie mieszkaniowe?

W ramach ubezpieczenia majątkowego można zabezpieczyć różnego rodzaju dobytek. Do najczęściej ubezpieczanego majątku należą domy i mieszkania. Osoba chcąca je ubezpieczyć, musi wykazać przed ubezpieczycielem prawo do danego mieszkania. Warto pamiętać, iż nie trzeba być jego właścicielem i wystarczy umowa najmu mieszkania. Co ważne, ubezpieczenie majątkowe mieszkania dotyczy również tego, co znajduje się w jego środku. Ubezpieczenie majątkowe może także dotyczyć zabezpieczenia garażu czy piwnicy.

W ramach ubezpieczenia majątkowego mieszkania należy ustalić, na jakiego rodzaju ryzyko chcemy je ubezpieczyć. Najczęściej ubezpieczenie majątkowe domu dotyczy zabezpieczenia na wypadek kradzieży i włamań. Ryzyk związanych z mieszkaniem jest jednak znacznie więcej i przeważnie dotyczą wypadków losowych takich jak pożar w mieszkaniu, zalanie domu, wybuch gazu, trzęsienie ziemi czy huragan.

Co jeszcze można ubezpieczyć?

Warto pamiętać o tym, iż najwięcej kradzieży w przypadku domów ma miejsce podczas ich budowy. Tu przyda się tzw. ubezpieczenie majątkowe domów w budowie czy ubezpieczenie majątkowe sprzętu budowlanego. Koszt polisy ubezpieczeniowej ustala się na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Możliwe jest osobne ubezpieczenie wyposażenia domu np. sprzętu AGD czy sprzętu elektronicznego, którego ilość rośnie w polskich domach z roku na rok. W tym przypadku warto rozważyć ubezpieczenie majątkowe od uderzenia piorunu.

W tym miejscu należy podkreślić iż zakres ubezpieczenia majątkowego ogranicza jedynie nasza wyobraźnia i na drodze staje tylko uzgodnienie warunków polisy z ubezpieczycielem. W przypadku przedsiębiorstw istotne jest zabezpieczenie majątku firmy, dlatego wśród nich można wymienić takie ubezpieczenia majątkowe jak ubezpieczenie majątkowe maszyn czy ładunków towarowych (cargo).

Czy zyskam mając ubezpieczenie majątkowe?

Chęć skorzystania z ubezpieczenia majątkowego wynika z troski o posiadany drogocenny majątek, który często stanowi dorobek kilku pokoleń. Każdy kto stracił cenne mienie, wie że oszczędzanie na ubezpieczeniu majątkowym nie jest warte swojej ceny. Pewność otrzymania odszkodowania w razie kradzieży majątku nie tylko uspokaja ale i pozwala zabezpieczyć i lepiej zaplanować przyszłość.

Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju ubezpieczenia majątkowego warto zapoznać się z bogatą ofertą ubezpieczycieli. To zadanie ułatwi porada sprawdzonego doradcy, który pomoże nam wybrać ubezpieczenie majątkowe, które spełni nasze oczekiwania.