VII Europejski Kongres Finansowy

VII Europejski Kongres Finansowy odbył się w dniach 5-7.06.2017 r. w Sopocie.

Jednym z najistotniejszym zagadnieniem podczas Kongresu była konieczność odbudowy zaufania Banków do klientów.

Efektem końcowym było wypracowanie rekomendacji przez ekspertów rynku finansowego i gospodarczego.

http://www.efcongress.com/pl/o-efc

Następny Kongres odbędzie się 18-20 czerwca 2018 r. w Sopocie.