XII Kongres Consumer Finance

XII Kongres Consumer Finance, 7-8 grudnia 2017

Kongres jest  corocznym spotkaniem  sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących z tym rynkiem. Kongres jest forum dyskusji pomiędzy jej uczestnikami, wymianą informacji o funkcjonowaniu rynku i określenie perspektyw rynku dalszego rozwoju rynku consumer finance.

http://kcf.projektekf.pl/o-kongresie