XVIII Walne Zebranie Członków KPF

XVIII Walne Zebranie Członków KPF,  odbyło się 19 czerwca 2017 roku w Sopocie.

Do KPF należy kilkadziesiąt instytucji finansowych w kraju: pośrednicy kredytowi, doradcy finansowi, pożyczkowe firmy pozabankowe, banki, firmy zarządzające  wierzytelnościami i informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki  oraz z sektora ubezpieczeniowego. Jak co roku przedstawiciele tych firm spotkali się na Walnym Zebraniu, na którym podsumowano działalność Zarządu i Komitetu KPF za rok 2016. Podjęto szereg uchwał, najistotniejsze dotyczą zagadnień dobrych praktyk.

https://kpf.pl/xviii-walne-zebranie-czlonkow-kpf/